Бөлімдер / Менеджментті дамыту және басқару бөлімі

            Бөлім  қазіргі заманғы менеджментті дамыту, корпоративтік басқару жүйесін, жоспарлау және болжау тетіктерін жетілдіру негізінде денсаулық сақтау саласындағы бәсекелестікті тиімді басқаруды және дамытуды қамтамасыз етуге, сондай-ақ орталық қызметінің процестерін ұйымдастыруға және мамандардың біліктілігін арттыруға жәрдемдесуге, орталық жұмысының (қызметінің) нәтижелерін жинақтауға және жүйелеуге, қызмет алушылардың қажеттіліктерін уақтылы толық және сапалы қанағаттандыруға арналған.

Бөлімшенің негізгі міндеттері:

 • Корпоративтік басқару саласындағы нормативтік-құқықтық және әдіснамалық базаны жетілдіру және ұйымға корпоративтік басқару қағидаттарын кезең-кезеңімен енгізу;
 • Денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларына қойылатын жаңа біліктілік талаптарын әзірлеу және енгізу, менеджментті оқытуды ынталандыру және қолдау негізінде көшбасшылық пен кәсіби менеджмент дағдыларын дамыту;
 • Ұйымдарға басқарудың заманауи технологияларын енгізу;
 • Денсаулық сақтау және медицина ғылымының Адами ресурстарын дамытуға, салада персоналды басқарудың инновациялық технологияларын енгізуге жәрдемдесу;
 • Орталықтағы қажеттілікті жоспарлау және болжау әдістерін жетілдіру;
 • Сапа менеджменті жүйесіне қойылатын талаптардың орындалуын бақылау;
 • Құрылымдық бөлімшелерде өзін-өзі тексеру және ішкі аудит жүргізу;
 • Мамандарды теориялық даярлау деңгейін арттыру және кәсіби мәдениеттің жалпы деңгейін арттыру;
 • Ұжым қызметінде инновациялық бағытты қалыптастыру;
 • Орталықтың құрылымдық бөлімшелері қызметінің тиімділігін зерделеу және оның сапасын арттыру бойынша ұсыныстар енгізу;
 • Қоғамдық пікірді қалыптастыру, жарнамалық-насихаттық қызметті ұйымдастыру және "сапа жөніндегі бағдарламада"баяндалған сапа менеджменті жүйесінің талаптарын орындау;
 • Мекеме бойынша жоспарлау мен есептілікті ұйымдастыру, көрсетілетін қызметтердің сапасын зерделеу мақсатында келушілер арасында зерттеулер жүргізу;
 • Инновациялық бағдарламалар мен технологияларды іске асыру кезінде инновациялық бағдарламаларды әзірлеуде әдістемелік көмек көрсету, инновациялық бағдарламаларға ішкі сараптама жүргізуді ұйымдастыру.